Cats (2019) แคทส์

IMDB : 2.7

Cats (2019) แคทส์ HD เรื่องราวของเผ่าพันธุ์แมวที่เรียกว่าเจลลิเคิลส์ที่มารวมตัวกันเพื่อร่วมงานประจำปีเพื่อรับฟังการประกาศชื่อแมวผู้โชคดีที่จะได้เดินทางไปยังดินแดนพิเศษซึ่งก่อนการประกาศผลแมวแต่ละตัวก็จะเล่าเรื่องราวชีวิตของตนเองผ่านการร้องเพลงนั่นเอง

คำที่เกี่ยวข้อง

แนะนำสำหรับคุณ

FOOTER TEXT