Clinical (2017) คลินิคอล

IMDB : 5.1

เมธิส เจน จิตแพทย์สาวนักบำบัดรักษาอาการทางจิต ต้องตกอยู่ในภาวะหลอกหลอนจากเหตุเด็กสาว นอร่า กรีน ผู้ป่วยทางจิตที่มาให้เธอบำบัดรักษา ทำให้เกิดเรื่องราวสะพรึงตามมา อีกทั้งยังมีผู้ป่วยทางจิตที่เคยประสบอุบัติเหตุรุนแรงจนเสียโฉม ได้เข้ามามีส่วนในเรื่องราวทั้งหมด เหตุเชื่อมโยงต่างๆ นำพาให้จิตแพทย์สาวกลับต้องตกเป็นผู้ป่วยทางจิตเสียเอง ความสับสนและน่าสะพรึงจะถูกคลี่คลายไปในทางไหนกัน.

คำที่เกี่ยวข้อง

แนะนำสำหรับคุณ

FOOTER TEXT