Shadow Dancer (2012) เงามรณะเกมจารชน

IMDB : 6.2

เรื่องย่อ : Shadow Dancer (2012) เงามรณะเกมจารชน เหตุการณ์เกิดขึ้นในกรุงเบลฟาสต์ เมื่อสมาชิกกลุ่ม IRA คนหนึ่งต้องแทรกตัวเข้าไปเป็นหนอนบ่อนไส้ในองค์กร MI5 เพื่อปกป้องชีวิตของลูกชายเขา

คำที่เกี่ยวข้อง

แนะนำสำหรับคุณ

FOOTER TEXT